Hướng dẫn thanh toán

Facebook Evamoda - Thời trang đẳng cấp Zalo Evamoda - Thời trang đẳng cấp

 

 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

– Chủ tài khoản: 

– Mã số tài khoản: 

– Chi nhánh: 

 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

– Chủ tài khoản: 

– Mã số tài khoản: 

– Chi nhánh: