ĐẦM

ĐẦM

đầm body đỏ BD 0024
Đầm suông đỏ BD 0017
Đầm hoa buộc tay BD 0015
Đầm vàng nhún ly BD 0014
Đầm hoa đỏ BD 012
Đầm lụa hồng BD 0011
Đầm phối hoa BD 0005
Đầm phối hoa vàng BD 0003
Đầm hoa nhí vàng DK-0648
Đầm chấm bi nhỏ DK-0652