ĐẦM

ĐẦM

Đầm suông đỏ DK 0754
Đầm hồng thắt đai DK 0752
Đầm body hoa đỏ DK 0688
Đầm hoa hồng DK 0684
Đầm hoa nhí phối voan DK 0692
Đầm hoa đỏ phối ren DK 0693
Đầm hoa phối nơ cổ DK 0699
Maxi hoa phối voan MX 0001
Đầm hoa tay cutout DK 0675